Vitajte!

Lokality na celom sveteSpoločnosť

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti PartyLite

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018

 

Informácie zhromaždené na tejto webovej lokalitewww.partylite.sk zhromažďuje a spracováva spoločnosť PartyLite s.r.o. – organizačná zložka [doplniť kontaktné údaje spoločnosti PartyLite] (ďalej len „PartyLite“, „my“, „nás“, „naše“). Cieľom spoločnosti PartyLite ako správcu je chrániť súkromie svojich používateľov (ďalej len „používatelia“ alebo „vy“, „váš“) a zodpovedne zhromažďovať a spracovávať ich osobné údaje (ako je definované v rámci všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov 2016/679). Prečítajte si nižšie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „pravidlá ochrany“).

 

Na účely týchto pravidiel ochrany zahŕňa výraz „Skupina PartyLite“ spoločnosti PartyLite Trading SA, PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite Europe Services GmbH, PartyLite SarL, PartyLite Handels GmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite sp. z o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite AS and PartyLite Srl, PartyLite Worldwide LLC, PartyLite gifts Inc.

 

Zhromažďovanie osobných údajov

 

Spoločnosť PartyLite je správcom všetkých zhromaždených údajov na tejto webovej lokalite. Žiadne osobné údaje neprevedieme ani neprenajmeme nijakým spôsobom tretím stranám, ktoré sa odchyľujú od obsahu týchto pravidiel ochrany. Na našej webovej lokalite zhromažďujeme osobné informácie na rôznych miestach, najmä keď:

-          si vytvoríte účet na našej webovej lokalite;

-          si kúpite na našej webovej lokalite;

-          chcete dostávať naše bulletiny a propagačné ponuky;

-          nás kontaktujete, pretože sa chcete stať konzultantom spoločnosti PartyLite;

-          nás kontaktujete, pretože sa chcete stať hostiteľom spoločnosti PartyLite a chcete zorganizovať oslavu;

-          ako súčasť prehliadania našej webovej lokality;

-          nás potrebujete kontaktovať prostredníctvom našej webovej lokality z dôvodu, ktorý súvisí s našimi výrobkami a službami.

Zhromažďujeme vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo (napr. keď nás kontaktujete prostredníctvom našej webovej lokality alebo webovej lokality, ktorú prevádzkuje jeden z našich konzultantov, ktorý pôsobí ako spracovateľ osobných údajov pri nákupe, atď.) alebo keď si prehliadate našu webovú lokalitu (napr. používaním súborov cookie, aby sme pochopili, ako používate našu webovú lokalitu).

Zhromažďujeme najmä tieto osobné údaje: vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a informácie o transakcii. Neposkytujte nám citlivé informácie (napr. údaje, ktoré môžu odhaliť rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu), najmä nie prostredníctvom otvorených polí na našej webovej lokalite.

 

Keď zhromažďujeme údaje prostredníctvom formulárov, vrátane elektronických formulárov, označíme povinné polia hviezdičkami. Neposkytnutie údajov označených hviezdičkou by vám mohlo zabrániť v prístupe k produktu alebo službe.

 

Účely spracovania osobných údajov

 

Keď navštívite našu webovú lokalitu, automaticky zhromažďujeme adresu IP, typ a verziu internetových prehliadačov, operačný systém zariadenia, ktoré používate, webovú lokalitu, ktorú ste vyhľadali, predchádzajúcu webovú lokalitu, z ktorej ste získali dátum a čas vyhľadávania z technických dôvodov, t. j. aby sme sprístupnili webovú lokalitu a odstránili chyby z webovej lokality a príslušného webového serveru v prípade zlyhania (v takýchto prípadoch je právnym základom spracovania údajov náš oprávnený záujem sprístupniť webovú lokalitu a zabezpečiť správne fungovanie našich webových serverov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Osobné údaje získané prostredníctvom vášho účtu počas nákupu a/alebo prostredníctvom webovej lokality spoločnosti PartyLite budú primárne použité na spracovanie vašej objednávky/nákupu, na poskytnutie služieb doručovania a na spracovanie záručného servisu (v takýchto prípadoch je právnym základom spracovania údajov plnenie zmluvy, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou PartyLite, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Osobné údaje, ktoré získa spoločnosť PartyLite, sa použijú na to, aby vás mohla spoločnosť PartyLite kontaktovať na základe vašej žiadosti, ak by ste sa chceli stať konzultantom spoločnosti PartyLite alebo hostiteľom spoločnosti PartyLite, aby ste mohli dostávať primerané informácie o týchto aktivitách a aby ste sa mohli stať konzultantom alebo hostiteľom a pomôcť vám pri plnení vašich úloh (v takýchto prípadoch je právnym základom spracovania údajov buď náš legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keď sa údaje nespracúvajú v kontexte zmluvy, konkrétne náš obchodný záujem nájsť nových konzultantov a hostiteľov a pomôcť im pri ich aktivitách spoločnosti PartyLite alebo pri plnení zmluvy (najmä pre údaje získané na základe zmluvy s konzultantom), článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Spoločnosť PartyLite môže s vašim predchádzajúcim súhlasom používať vaše osobné údaje na to, aby vás informovala o vývoji a ponukách týkajúcich sa spoločnosti PartyLite alebo o našich produktoch a službách (v takýchto prípadoch je právnym základom spracovania údajov váš súhlas, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme aj vtedy, keď nás kontaktujete/kladiete nám otázky o našich produktoch a službách (v tomto prípade je právnym základom spracovania údajov plnenie zmluvy alebo, ak ešte nebola uzavretá žiadna dohoda, aby boli na základe vašej žiadosti prijaté kroky ešte pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Údaje, ktoré získajú súbory cookie alebo podobné technológie ako súčasť vášho prehliadania webovej lokality spoločnosti PartyLite, spracovávame tak, aby sme vám mohli prispôsobiť služby, aby sme umožnili správne fungovanie našej webovej lokality, zabezpečili bezpečnosť a istotu webovej lokality a vykonávali štatistiky (pozrite si informácie týkajúce sa súborov cookie na webovej lokalite) (právnym základom spracovania údajov je v tomto prípade (i) náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a to hlavne náš záujem zabezpečiť, že vám poskytujeme webovú lokalitu a komunikácie, ktoré správne fungujú, sú bezpečné, a neustále zlepšovať a rozvíjať naše podnikanie. a/alebo (ii) váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so súbormi cookie, ktoré nie sú potrebné na fungovanie našej webovej lokalite).

 

Zverejnenie získaných osobných údajov

Niektoré vaše osobné údaje môžu byť prístupné:

 

-       iným subjektom skupiny Group PartyLite (vrátane ich zamestnancov a riadiacim pracovníkom).

Ø  Avšak len, ak ich potrebujú poznať a v prípade, ak je potrebné poskytnúť vám produkty a služby, o ktoré ste požiadali, alebo v rámci zmluvy, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou PartyLite (napr. subjektom skupiny Party PartyLite, ktorý prevádzkuje náš sklad, hosťuje našu webovú lokalitu a ďalšie infraštruktúry alebo zabezpečuje služby call centra). V týchto prípadoch je právnym základom plnenie zmluvy, ktorú ste uzatvorili, alebo spracovanie na účely prijatia opatrení na základe vašej žiadosti ešte pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a presadenia nášho legitímneho záujmu znížiť náklady prostredníctvom zdieľaných služieb v skupine PartyLite.

Ø  Môžeme tak urobiť s vašim súhlasom, ktorý ste poskytli na marketingové účely (v takom prípade by bol právnym základom váš súhlas, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), alebo ak je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov,

 

-       dôveryhodným poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí pôsobia ako subdodávatelia (t. j. spracovatelia údajov vrátane konzultantov spoločnosti PartyLite), ktorí budú vykonávať v našom mene určité služby potrebné na vyššie uvedené účely (niektorí z týchto poskytovateľov služieb získajú alebo majú prístup k poskytovaným údajom, napr. e-mailovým adresám a informáciám o kreditných kartách a môžu používať súbory cookie v mene spoločnosti PartyLite).

Ø  Poskytneme im iba tie informácie, ktoré potrebujú na vykonávanie takýchto služieb, a vyžadujeme, aby nepoužili vaše osobné údaje na žiadny iný účel. Títo poskytovatelia služieb budú konať iba na základe pokynov spoločnosti PartyLite a budú zmluvne viazaní zaistiť takú istú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, ako je tá, ktorú je povinná zabezpečiť spoločnosť PartyLite s cieľom dodržať platné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov.

Ø  Poskytovateľov služieb využívame napríklad na organizáciu starostlivosti o zákazníka, realizáciu propagácie, ďalší rozvoj našej internetovej ponuky, komunikáciu a kontakt s našimi zákazníkmi, organizáciu podujatí/večierkov, atď. Používame ich aj na účely spracovania/úhradu kreditných kariet a poskytovania služieb IT (hostingové služby, údržba databáz, atď.).

 

-       Okrem toho môže spoločnosť PartyLite zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami:

 

Ø  v prípade zlúčenia alebo predaja majetku spoločnosti (v takom prípade budú vaše osobné údaje zverejnené potenciálnemu kupujúcemu) – v tomto prípade je právnym základom spracovania údajov sledovanie oprávnených záujmov našich akcionárov pri predaji ich akcií alebo nášho záujmu o predaj našich aktív –; alebo

Ø  a cieľom splniť zákonnú povinnosť alebo reagovať na súdne konania akejkoľvek povahy, súdne príkazy, právne kroky alebo vykonávacie opatrenia na presadzovanie práva, ktoré vyžadujú príslušné orgány – v tomto prípade je právnym základom spracovania údajov dodržiavanie zákonných povinností, ktorým podliehame - (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR); alebo

 

Ak máte nejaké obavy týkajúce sa požívania vašich informácií alebo chcete byť vymazaný z daného e-mailového zoznamu, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese na konci pravidiel ochrany osobných údajov.

Deti

Nemáme v úmysle zhromažďovať informácie od detí a adolescentov do 18 roku. Ak si rodič alebo opatrovník dieťaťa, ktoré nám poskytlo osobné údaje, želá vymazať tieto informácie z našich záznamov, môže nás kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom na konci týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Následne vymažeme z našich záznamov osobné údaje dieťaťa, ak boli takéto údaje zhromaždené nevedome.

Odkazy na iné webové lokality

Spoločnosť PartyLite môže ako službu čas od času poskytovať odkazy na webové lokality iných pridružených spoločností. Pozrite si pravidlá ochrany osobných údajov každej z týchto webových lokalít, pretože sa môžu odlišovať od pravidiel ochrany spoločnosti PartyLite.

Prenos údajov

Keďže má skupina PartyLite subjekty na celom svete a niektorí z našich poskytovateľov služieb, ktorí zabezpečujú služby súvisiace s hostingom a inými infraštruktúrami, sa nachádzajú v zahraničí, údaje, ktoré od vás získame, budú presunuté z krajiny nachádzajúcej sa v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) do krajiny mimo EÚ (najmä do USA).

V prípade, že prevádza spoločnosť PartyLite osobné údaje mimo územia EÚ, bude to vždy robiť bezpečným a zákonným spôsobom:

-       buď prenosom osobných údajov príjemcovi údajov v USA, ktorý má certifikáciu v súlade so štítom na ochranu osobných údajov, kedy sa má za to, že takýto mechanizmus zabezpečuje primeranú úroveň ochrany vašich údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti (ak sa chcete dozvedieť viac o politike štítu na ochranu osobných údajov, kliknite tu. Ak by ste sa chceli informovať alebo sťažovať na to, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi v rámci štítu na ochranu osobných údajov, pošlite nám e-mailovú správu na adresu dataprivacy@partylite.eu. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr. Ak nemôžeme vašej sťažnosti vyhovieť, môžete kontaktovať panel štítu na ochranu osobných údajov a požiadať ho o vydanie záväznej arbitráže. Ak chcete zistiť viac o paneli štítu na ochranu osobných údajov, kliknite sem). Ak zverejníme tretím osobám osobné údaje získané v rámci štítu ochrany osobných údajov, musí byť prístup, používanie a sprístupnenie osobných údajov tretími stranami v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo štítu ochrany osobných údajov a ak tretie strany nedodržia štít ochrany osobných údajov, budeme zodpovední za takéto nedodržanie podľa štítu ochrany osobných údajov, pokým nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila škodu,

 

-       alebo vykonaním štandardných zmluvných doložiek EÚ (ktoré podpísala spoločnosť PartyLite a jej dcérske spoločnosti alebo spoločnosť PartyLite a jej poskytovatelia služieb), ktoré schválila Európska komisia, že poskytujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Tieto štandardné zmluvné doložky nájdete na adrese Dataprivacy@partylite.eu.

 

Bezpečnosť

 

Všetky osobné údaje, ktoré ste špecifikovali počas procesu nákupu, nám budú prevedené z vášho počítača len v zašifrovanej forme. Používame osvedčený šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer). Tento rozšírený systém ochrany nákupov on-line zaručuje najvyššiu možnú bezpečnosť nielen vašich údajov o objednávke, ale aj napríklad o čísle účtu alebo kreditnej karty.

 

Spoločnosť PartyLite používa primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu a zabezpečenie objednávok a obchodných informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou, neoprávneným prenosom a zničením.

Stanovili sme postupy na pravidelné preskúmanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení.

Nebudú uložené všetky osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite. Všetky osobné údaje, ktoré sa ukladajú, budú zašifrované a všetky systémy pripojené k internetu sú vybavené bezpečnostnými rozhraniami a pravidelne ich monitorujeme s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti. Vaše osobné údaje uchovávame v našom dátovom centre v New Jersey a v Massachusetts v USA a na internetových službách Amazon (ako je uvedené vyššie, osobné údaje budú prenášané vždy len bezpečným a zákonným spôsobom).

Vo všetkých našich pobočkách zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov. Ak máte obavy, ako používame vaše informácie, alebo ak chcete, aby sme vás vymazali z nášho e-mailového zoznamu, kontaktujte nás.

 

Doba uchovávania údajov

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely spracovania, na ktoré boli zhromaždené (zvyčajne počas doby platnosti zmluvy).  Vaše údaje však môžeme uchovávať aj počas dlhšieho časového obdobia pri uplatňovaní osobitných právnych alebo regulačných ustanovení a/alebo na účely dodržiavania príslušných ustanovení o premlčacích lehotách. V prípade dlhšieho uchovávania údajov z iných dôvodov vás budeme pri získavaní vašich osobných údajov informovať o daných dôvodoch a o príslušnej dobe uchovávania.

 

Na stanovenie doby uchovávania údajov vašich osobných údajov používame najmä tieto kritériá:

 

-       údaje súvisiace so správou vášho účtu sa uchovajú po dobu používania/aktivácie tohto účtu a počas doby príslušného zákona o premlčaní;

 

-       údaje súvisiace so spracovaním vašich transakcií sa uchovávajú počas trvania vašej transakcie a v súlade s platnými právnymi požiadavkami a zákonom o premlčaní (V Nemecku zvyčajne 2 roky po prevzatí tovaru);

 

-       ak ste súhlasili s prijímaním komerčných žiadostí, uchová spoločnosť PartyLite vaše osobné údaje až do doby, kým neoznámite, že už nechcete dostávať takéto žiadosti alebo po určitej dobe nečinnosti, ktorá je stanovená v súlade s platnou legislatívou (v Nemecku obvykle zvyčajne 1 rok);

 

-       keď získame vaše údaje v súvislosti s dopytom a otázkami týkajúcimi sa produktov a služieb spoločnosti PartyLite a keď nás kontaktujete, že sa chcete stať hostiteľom alebo konzultantom, uchová spoločnosť PartyLite vaše údaje na čas potrebný na spracovanie takýchto dopytov;

 

-       keď sú vo vašom termináli umiestnené súbory cookie, uchovávajú sa údaje o súboroch cookie v súlade s právnymi požiadavkami a odporúčaniami orgánov (to znamená V Nemecku 13 mesiacov, pokiaľ ide o súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzkovanie lokality alebo skôr, v deň, kedy ste zrušili svoj súhlas - pozrite nižšie).

 

Vaše práva

 

-     Právo na prístup a informácie: máte právo byť informovaní o spôsobe spracovania vašich osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme. Zároveň máte tiež právo na získanie (i) potvrdenia o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú alebo nie, a v prípade, ak áno, (ii) máte prístup k takýmto osobným údajom a získať ich kópiu.

 

-     Právo na opravu: máte právo na opravu nepresnosti vašich osobných údajov. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 

-     Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): v niektorých prípadoch máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Nejde však o absolútne právo a spoločnosť PartyLite môže mať zákonné alebo oprávnené dôvody na uchovávanie takýchto osobných údajov.

 

-     Právo na obmedzenie spracovania: v niektorých prípadoch máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

 

-     Právo na prenos údajov: máte právo dostať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti PartyLite, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby vám v tom spoločnosť PartyLite bránila. Toto právo platí len v prípade, kedy sa vaše osobné údaje spracovávajú na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, a takéto spracovanie sa vykonáva automaticky.

 

-     Právo namietať spracovanie: máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak je takéto spracovanie založené na oprávnenom záujme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spoločnosti PartyLite. Spoločnosť PartyLite sa však môže odvolať na presvedčivé oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie.  Zároveň máte právo kedykoľvek namietať spracovanie vašich osobných údajov na priame marketingové účely

 

-     Právo podať sťažnosť na dozorný orgán: máte právo kontaktovať svoj orgán na ochranu údajov a sťažovať sa na praktiky ochrany osobných údajov spoločnosti PartyLite.

 

-     Právo dať pokyny týkajúce sa použitia vašich údajov po vašej smrti: máte právo dať spoločnosti PartyLite pokyny týkajúce sa používania vašich osobných údajov po vašej smrti.

 

-     Právo na registráciu na opozičnom zozname/v registri neobťažovať, ktoré súvisia s priamym marketingom prostredníctvom priamych telefonátov.

 

-     Právo zrušiť svoj súhlas: máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Partylite, bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

 

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

 

Vezmite na vedomie, že kedykoľvek môžeme aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov s cieľom prispôsobiť ich potenciálnym novým postupom a ponukám služieb. V takomto prípade zmeníme „dátum poslednej aktualizácie“ a uvedieme dátum, kedy boli dané zmeny vykonané. V prípade významnej zmeny vás o tom informujeme vhodným spôsobom.

 

Pravidelne si čítajte tieto pravidlá ochrany osobných údajov, aby ste boli vždy informovaní o aktuálnom stave.

 

Súbory cookie

 

Súbor „cookie“ je súbor, ktorý je uložený na vašom pevnom disku a obsahuje informácie o vás. Spoločnosť PartyLite môže na vašom pevnom disku nastaviť súbory cookie, ktoré vám pomôžu pri navigácii na jej webovej lokalite.

 

Väčšina internetových prehliadačov odstraňuje súbory cookie z pevného disku počítača, zabraňuje uloženiu súborov cookie alebo varuje pred ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch svojho prehliadača alebo použite funkciu pomocníka. Nižšie uvedené odkazy vám ukážu, ako upraviť konfiguráciu prehliadača u najviac obľúbených prehliadačov:

 

Microsoft Internet Explorer version 11:

·         Nastavenia

·         Možnosti internetu

·         História

·         Vybrať

·         Zablokovať súbory cookie

Chrome:

 • Nastavenia
 • Ukázať pokročilé nastavenia
 • Súkromie
 • Súbory cookie
 • Zablokovať súbory cookie

 

Firefox:

 • Nástroje
 • Možnosti
 • Súkromie
 • Zablokovať súbory cookie

 

Safari:

 • Preferencie
 • Súkromie
 • Zablokovať súbory cookie

 

Opera:

 • Preferencie
 • Pokročilé nastavenia
 • Súbory cookie
 • Zablokovať súbory cookie

 

Nižšie nájdete informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našich webových stránkach

Služba Google Analytics
Na našich webových lokalitách používame službu Google Analytics. Je to webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google používa súbory cookie na tejto webovej lokalite na účely tejto webovej analytickej služby. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používajú používatelia našu ponuku on-line (zhromaždené informácie obsahujú informácie o webových lokalitách a stránkach, ktoré ste navštívili, o vašich nákupoch a nákupných návykoch a transakciách, ktoré ste vykonali), sa obvykle posielajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa aj uchovávajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na to, aby vyhodnotila to, ako používajú používatelia našu ponuku on-line, zostavila správy o aktivitách v rámci tejto ponuky on-line a poskytla nám ďalšie služby súvisiace s používaním tejto ponuky a využívania internetu. V tomto prípade môžu byť zo spracovaných údajov vytvorené pseudonymné profily používateľov.
Keďže je na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, bude adresa IP skrátená pred odoslaním v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP bude odoslaná na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a následne bude skrátená. Anonymizovaná adresa IP, ktorú poskytne služba Google Analytics v rámci služby Google Analytics, sa nezlúči s inými údajmi, ktoré poskytne spoločnosť Google.
Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača. Spoločnosť Google môže navyše zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a ich využívaniu ponuky on-line, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou zásuvného modulu prehliadača dostupného kliknutím na odkaz: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 
Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknúť na tento odkaz, čím zabránite v budúcnosti zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics na tejto webovej lokalite. V zariadení je uložený súbor cookie na zrušenie. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.
 

Facebook

 

Naša webová lokalita obsahuje doplnky od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Sú označené logom Facebook alebo poznámkou „Like“.

Doplnky sociálnej sieti Facebook vedú k informáciám o vašej návšteve, ktoré sa preposielajú na Facebook, a v prípade potreby tam budú uložené, ak máte účet na sociálnej sieti Facebook a pri návšteve našej webovej lokalite budete prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti Facebook. V prihlásenom stave je možné priradiť údaje k profilu na sociálnej sieti Facebook.

V opačnom prípade bude doplnok Facebook odosielať na sociálnu sieť Facebook informácie, že ste navštívili webovú lokalitu s doplnkom na lokalite Facebook. Prostredníctvom interakcie s doplnkom Facebook, napr. kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“, sa uloží aj táto informácia a všetky ďalšie informácie, ktoré ste zadali v tomto kontexte.

Účel, spôsob a rozsah informácií uložených prostredníctvom sociálnej sieti Facebook a ich používanie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). Tu si môžete prečítať aj to, aké máte možnosti, ak chcete zabrániť ukladaniu a používaniu vašich osobných údajov cez Facebook alebo ako ich môžete obmedziť.

Facebook pixels

Používame nástroj „Facebook Website Custom Audiences“. Prostredníctvom pixelu integrovaného na tejto webovej lokalite vás označíme ako používateľa našej webovej lokality. Na tento účel sa nebudú zhromažďovať ani používať žiadne osobné údaje. Facebook vás dokáže rozpoznať pomocou tohto pixelu pri návšteve webovej lokality Facebook. Informácie o vašej návšteve na našej webovej lokalite sa preposielajú na Facebook na účely analýzy a marketingu bez akéhokoľvek osobného odkazu. Informácie prenášané na Facebook je nereverzibilný a neosobný kontrolný súčet, ktorý vychádza z vašich údajov o používaní. V rámci tejto technológie nedochádza k žiadnemu prenosu ďalších alebo iných údajov.

Informácie o spracovaní údajov prostredníctvom sociálnej sieti Facebook nájdete na adrese: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, or https://www.facebook.com/about/ads alebo na adrese https://www.facebook.com/privacy / explanation, kde môžete zároveň upraviť nastavenia. Ak chcete zabrániť používaniu publík Facebook Website Custom Audiences, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

E-mailové správy a bulletiny

 

Ako sme už stručne vysvetlili vyššie, používame vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám dali počas vytvorenia objednávky, na zaslanie potvrdenia objednávky, ako aj ďalších dôležitých informácií o zákazníkoch, ktoré sú potrebné na účely danej objednávky, na spracovanie a dodanie produktov v našom systéme v súvislosti s danou objednávkou.

 

Pri návšteve našich webových lokalít môžeme použiť informácie o vašich aktivitách na našich webových lokalitách (správanie surfovania, zobrazené produkty, nákupné vozíky) a vytvoriť pseudonymizovaný profil používania. Tieto informácie by sme chceli použiť na to, aby sme vám mohli posielať cielené e-mailové správy prispôsobené vašim potrebám.

 

Keď sa zaregistrujete na odber našich informačných letákov alebo aby sme vás kontaktovali v prípade udalostí/osláv, ktoré môžeme usporiadať, súhlasíte s tým, že použijeme vyššie uvedené informácie a históriu objednávok, aby sme vám poslali prispôsobené e-mailové správy a marketingové správy alebo aby sme sa vás spýtali na vašu spokojnosť s produktmi, ktoré ste si zakúpili alebo aby sme vás pozvali na akcie/udalosti spoločnosti PartyLite. Právnym základom spracovania je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a vaše údaje budú použité výlučne na účely, s ktorými ste súhlasili a nebudú zdieľané s tretími stranami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom – t. j. bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením – bez toho, aby ste museli znášať iné náklady, než je základná sadzba nákladov za prenos. Ak to chcete urobiť, kliknite buď na odkaz na odhlásenie v bulletine alebo pošlite neformálny list na adresu:

PartyLite s.r.o. – organizačná zložka

Karadžičova 8/A

821 08 Bratislava

Telefonicky:

800 601 017

e-mail: dataprivacy@partylite.eu

 

Kontaktné údaje

 

Ak máte otázky týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov, týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Pochopte, že odpovedať môžeme na žiadosti o poskytnutie informácií alebo na otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, len ak dokážeme zabezpečiť, že ste skutočným odosielateľom danej žiadosti (v niektorých prípadoch vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli vaše ID). Posielajte svoju žiadosť vždy iba v písomnej forme poštou alebo v e-mailovej správe.

 

Poštová adresa:PartyLite s.r.o. – organizačná zložka

                        Karadžičova 8/A

                        821 08 Bratislava

                        Telefonicky:   800 601 017

             E-mail:      Dataprivacy@partylite.eu

©2016 Partylite Worldwide, LLC. All rights reserved.

Kontaktujte nás
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.