Vitajte!

Lokality na celom sveteSpoločnosť

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na tejto stránke zhromažďuje spoločnosť PartyLite. Spoločnosť PartyLite sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a Vaše údaje používať zodpovedne. Bližšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete nižšie.

Zbieranie a používane informácií

Spoločnosť PartyLite je vlastníkom všetkých informácií získaných na tejto stránke. Zaväzujeme sa, že nesprístupníme ani neposkytneme tieto osobné údaje nikomu inému iným spôsobom, ako je ten, ktorý je Vám oznámený v týchto zásadách. Takéto údaje môžu byť získavané na niekoľkých rôznych miestach na našej internetovej stránke alebo na internetových stránkach Poradkýň PartyLite, keď vykonávate nákup od niektorej z našich Poradkýň alebo pri inom type kontaktu, kedy poskytujete Vaše osobné údaje.
V určitých fázach interaktívnej komunikácie so spoločnosťou PartyLite nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje ako Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Demografické osobné údaje ako napr. príjmová skupina, pohlavie a iné osobné informácie nie sú povinné.
Spoločnosť PartyLite takisto môže zhromažďovať online informácie týkajúce sa Vašich nákupov a príbuzných aktivít na internetových stránkach, ktoré prevádzkujeme (ako sú stránky PartyLite Poradkýň) s cieľom zlepšenia obsahu, jednoduchosti používania a nákupných skúseností na týchto internetových stránkach a zlepšenia nášho marketingu a reklamných kampaní pre našu spoločnosť vo všeobecnosti a webové stránky konkrétne.
Okrem toho môže internetový server spoločnosti PartyLite automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie, na základe ktorých nie je možné uskutočniť osobnú identifikáciu; adresu Vášho poskytovateľa internetových služieb, príslušné URL a informácie o stránkach, z ktorých ste sa dostali na našu stránku alebo na stránky PartyLite Poradkýň, keďže prevádzkujeme tieto internetové stránky.
Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti PartyLite, použijeme v prvom rade na účely zabezpečenia kontaktu s PartyLite Poradkyňou alebo Lídrom na Vašu požiadavku s cieľom, aby ste sa stali PartyLite Poradkyňou alebo Hostiteľkou. Spoločnosť PartyLite môže tiež Vaše osobné údaje využiť na kontakt s Vami, aby Vás informovala o výsledkoch alebo príležitostiach súvisiacich so spoločnosťou PartyLite alebo s niektorým z jej produktov či služieb.
Spoločnosť PartyLite takisto môže používať informácie zhromaždené v čase uskutočnenia Vášho online nákupu prostredníctvom internetovej stránky Poradkyne alebo na PartyLite prezentácii s cieľom uskutočnenia Vašej objednávky alebo nákupu, poskytnutia záručného servisu alebo rady ohľadom reklamných kampaní alebo informácií o PartyLite produktoch. PartyLite Vám takisto môže posielať maily s ponukami od marketingových partnerov, ktorých produkty alebo služby by Vás podľa názoru spoločnosti PartyLite mohli zaujímať.
Na zhromažďovanie informácií a poskytovanie služieb, napríklad na údržbu alebo organizáciu informácií o zákazníkoch a vedenie reklamných kampaní, aktualizáciu svojich internetových služieb, posielanie správ svojim zákazníkom a ich kontaktovanie využíva spoločnosť PartyLite služby tretích strán. Niektoré z týchto tretích strán budú mať a majú prístup k informáciám, ktoré poskytujú zákazníci, vrátane mailových adries a informácií o kreditných kartách a takisto môžu používať cookies v mene spoločnosti PartyLite.
Spoločnosť PartyLite takisto môže využívať služby tretích strán na obsluhovanie reklám pre produkty a služby PartyLite na internete. Tieto môžu poskytnúť anonymnú informáciu týkajúcu sa Vašich návštev na internetovej stránke PartyLite (alebo na stránke PartyLite Poradkyne) a o Vašich interakciách s výrobkami a službami, ktoré PartyLite poskytuje. Takisto môžu využívať informácie o Vašich návštevách na internetovej stránke PartyLite a iných internetových stránkach s cieľom nasmerovať reklamy na tovary a služby. Vaše anonymné informácie budú zhromažďované prostredníctvom pixlových trackerov, ktoré predstavujú štandardnú technológiu používanú na väčšine veľkých zákazníckych webových stránok. Táto technológia si nevyžaduje použitie alebo zhromažďovanie žiadnych osobne identifikovateľných informácií ako Vaše meno alebo mailová adresu.
V prípade, že máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania Vašich informácií alebo si želáte byť vymazaný z nášho mailinglistu, obráťte sa na adresu, ktorú nájdete na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie

Spoločnosť PartyLite zaviedla zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce, aby nedošlo k neoprávnenému či nezákonnému prístupu k Vašim osobným údajom ani k ich náhodnej strate alebo zničeniu. Nebudú uchovávané žiadne osobné údaje získané na týchto stránkach. Všetky osobné údaje, ktoré budú uchovávané, sú zakódované a všetky systémy napojené na internet sú vybavené počítačovou ochranou (firewall) a pravidelne testované, aby zabezpečovali vysokú úroveň ochrany.
Vaše osobné informácie si môžeme ponechať v našom lokálnom sídle spoločnosti PartyLite alebo ich môžeme poslať do ústredia spoločnosti PartyLite v Plymouth, Massachusetts, USA, v každom prípade však zaručujeme bezpečnosť Vašich osobných údajov na všetkých našich zariadeniach.
V prípade, že máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania Vašich informácií alebo si želáte byť vymazaný z nášho mailinglistu, obráťte sa na adresu, ktorú nájdete na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Cookies a IP adresy

Cookie je textový záznam uchovávajúci informácie o Vás a uložený na Vašom pevnom disku. Spoločnosť PartyLite môže na Váš pevný disk uložiť cookies, aby napomohla navigáciu internetovými stránkami a aby Vás rozoznala pri Vašom využívaní PartyLite stránok. Ak si prajete tieto cookies zakázať, väčšina internetových prehliadačov Vám umožní vymazať cookies z pevného disku Vášho počítača, zabrániť tomu, aby sa tam ukladali, alebo zobraziť upozornenie pred ich uložením. Viac informácií o týchto funkciách nájdete v pokynoch svojho prehliadača alebo pod funkciou "pomoc".
Spoločnosť PartyLite môže použiť služby predajcov, aby jej pomohli s meraním efektivity reklamy a aby zistila, ako ju návštevníci jej stránok využívajú. S cieľom dosiahnutia správnych meraní môže využívať webové majáky a cookies poskytnuté predajcom na našich internetových stránkach. Typ informácií, ktoré bude zhromažďovať, bude zahŕňať špecifické internetové stránky a navštívené stránky a informácie o vykonaných transakciách. Tieto údaje môže spoločnosť PartyLite využívať na vedenie cielených marketingových kampaní alebo na zistenie charakteru svojich zákazníkov a typov produktov, ktoré jednotlivý zákazník považuje za najatraktívnejšie.
Spoločnosť PartyLite môže použiť Vašu IP adresu na pomoc pri diagnostike problémov s jej servermi a na správu svojich internetových stránok. Vašu IP adresu môže spoločnosť PartyLite tiež využiť na zhromažďovanie demografických údajov v širokom meradle a na zistenie návštevnosti a využitia svojich stránok.

Deti

Spoločnosť PartyLite nemá záujem zhromažďovať žiadne osobné údaje od detí do osemnástich rokov. Ak by rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nám poskytlo takéto osobné údaje, požadoval vymazať ich z našich záznamov, mal/-a by nás kontaktovať na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedených v spodnej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dieťaťa budú zo záznamov spoločnosti PartyLite následne vymazané.

Platnosť

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí len v Spojených štátoch a pre internetové stránky, ktorých servery sa nachádzajú v Spojených štátoch.

Odkazy na iné internetové stránky

Niekedy môže mať spoločnosť PartyLite na svojej internetovej stránke odkazy na iné internetové stránky marketingových partnerov alebo na stránky, ktoré by Vás mohli zaujímať. Pozrite sa, prosím, na zásady ochrany osobných údajov týchto internetových stránok, ktoré sa môžu líšiť od zásad tejto stránky.

Prieskumy a súťaže

V prípade Vašej účasti v lotériách, súťažiach alebo prieskumoch môže internetová stránka spoločnosti PartyLite od Vás požadovať uvedenie Vašich osobných údajov do elektronického vstupného formulára. Ak sa rozhodnete požadované osobné údaje uviesť, spoločnosť PartyLite ich použije na správu Vašej účasti v príslušnej lotérii, súťaži či prieskume, prípadne spôsobom, ktorý je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov zverejníme v príslušnej sekcii na našej internetovej stránke, keď k tejto zmene dôjde. Váš súhlas s poskytnutím údajov za terajších podmienok zásad však bude považovaný za súhlas s každými novými zásadami. Ďalšie používanie tejto internetovej stránky bude spoločnosť PartyLite považovať za vyjadrenie Vášho súhlasu s poskytovaním osobných údajov za podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právo prístupu k údajom a právo na ich zmenu

Máte právo na prístup, kontrolu a zmenu všetkých osobných údajov, ktoré môžeme uchovávať. Žiadosť o získanie prístupu k údajom alebo ich zmene nám pošlite štandardnou poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Kontakt

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich postupov pri ochrane osobných údajov, týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ochrany Vašich osobných údajov.

 

Poštou:

PartyLite s.r.o. – organizačná zložka
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

Telefonicky:
800 601 017

e-mailom:
info@partylite.sk

 

Postup na Ochranu a Bezpečné Uloženie Osobných Údajov

Spoločnosť PartyLite Worldwide, Inc. (s korporátnymi pobočkami a pridruženými spoločnosťami ¹ ďalej len “PartyLite”) vytvorila tento "Postup na ochranu a bezpečné uloženie osobných údajov" (ďalej len "Postup na bezpečné uloženie") ako pomoc pri učení sa narábať s osobnými informáciami zákazníkov spoločnosti PartyLite, a je určený pre konzultantov a vedúcich pracovníkov v Európskej únii a Švajčiarsku alebo v určitých európskych krajinách, a to v spojitosti s objednávkami. Tento postup sa zaoberá aj spôsobom, akým spoločnosť PartyLite uchováva osobné informácie o svojich konzultantoch a vedúcich pracovníkoch v Európskej únii a Švajčiarsku.
Spoločnosť PartyLite má osvedčenie o plnení podmienok a bude sa naďalej držať Americko-európskeho rámca bezpečného ukladania informácií a Americko-švajčiarskeho rámca bezpečného ukladania informácií, ako to stanovilo Americké obchodné oddelenie implementáciou tohto postupu na ochranu a bezpečné uloženie osobných údajov. Viac informácií o programoch bezpečného uloženia údajov nájdete na http://www.export.gov/safeharbor/.
Postup ochrany a bezpečného uloženia osobných údajov nahrádza všeobecný Postup ochrany osobných údajov spoločnosti PartyLite. V prípade nekonzistentnosti medzi týmto Postupom a Postupom na ochranu osobných údajov spoločnosti PartyLite ohľadne práce s osobnými údajmi, je smerodajný tento Postup.

Oznámenie o informáciách prijatých spoločnosťou PartyLite

Určité informácie, ktoré sa vzťahujú na zákazníkov PartyLite, a môžu zahŕňať, no nie sú obmedzené len na meno, osobné kontaktné informácie, informácie o kreditnej karte alebo iné informácie spojené s platbami, ako aj ďalšie informácie (ďalej len "informácie o objednávkach"), a boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou konzultantov a vedúcich pracovníkov spoločnosti PartyLite v krajinách EÚ a Švajčiarska, budú prevedené a uložia sa v rámci spoločnosti PartyLite v USA. V prípadoch, kde je k dispozícii objednávanie priamo k zákazníkom spoločnosti PartyLite, informácie o objednávkach uvedené zákazníkmi spoločnosti budú prevedené a uložia sa v USA.
Určité informácie, ktoré sa vzťahujú na konzultantov a vedúcich pracovníkov spoločnosti PartyLite, a môžu zahŕňať, no nie sú obmedzené len na meno, osobné kontaktné informácie, štátne identifikačné číslo a určite bankové informácie alebo informácie o kreditnej karte potrebné na zachovanie obchodného vzťahu (ďalej len "obchodné informácie"), a boli poskytnuté v súvislosti s ich zahrnutím ako nezávislej zmluvnej predajnej sily spoločnosti PartyLite v krajinách EÚ a Švajčiarska, budú prevedené a uložia sa v rámci spoločnosti PartyLite v USA.

Použitie informácií

Spoločnosť PartyLite ukladá a používa informácie o objednávkach na obchodné účely v súlade s oznamami o zachovaní súkromia v rámci svojich pobočiek v EÚ a Švajčiarsku. Prístup k týmto informáciám má len obmedzený počet zamestnancov, konzultantov a vedúcich pracovníkov spoločnosti, ktorí ich môžu použiť výhradne na obchodné účely a účely poskytovania služieb zákazníkom. Informácie o objednávke sa uložia v počítačovej databáze spoločnosti PartyLite na obdobie potrebné na obchodné účely, na základe ktorých boli zozbierané, a na obdobie potrebné na udržanie obchodného vzťahu spoločnosti s jej zákazníkmi. Informácie o objednávke sa nezdieľajú s nepridruženými tretími stranami, ktoré nemajú zmluvu so spoločnosťou PartyLite, a tretím stranám sa odosielajú výhradne na základe zmluvy so spoločnosťou v rámci podpory jej podnikania, predaja a na účely poskytovania služieb zákazníkom.
Spoločnosť PartyLite ukladá a používa obchodné informácie o svojej predajnej sile na obchodné účely v súlade s oznamami o zachovaní súkromia v rámci svojich pobočiek v EÚ a Švajčiarsku. Prístup k obchodným informáciám jednotlivcov majú len určití zamestnanci spoločnosti PartyLite a nadradení členovia organizácie, ktorí môžu mať prístup k určitých obchodným informáciám výhradne za účelom interných obchodných a predajných operácií v rámci spoločnosti PartyLite. Obchodné informácie sa uložia v počítačovej databáze spoločnosti PartyLite na obdobie potrebné na obchodné účely, na základe ktorých boli zozbierané, a na obdobie potrebné na udržanie pracovného vzťahu spoločnosti s jej predajnou silou. Obchodné informácie sa nezdieľajú s nepridruženými tretími stranami, ktoré nemajú zmluvu so spoločnosťou PartyLite, a tretím stranám sa odosielajú výhradne na základe zmluvy so spoločnosťou v rámci podpory jej podnikania a predaja.
Spoločnosť PartyLite vás bude informovať a ponúkne vám možnosť "rozhodnúť sa nezúčastniť", ak dôjde k zmene jej postupov a zámeru sprístupniť vaše obchodné informácie alebo informácie o objednávkach nepridruženej tretej strane, ktorá s ňou nemá zmluvu, alebo použiť tieto informácie na účely iné ako tie uvedené v tomto postupe.

Integrita údajov

Spoločnosť PartyLite podniká primerané opatrenia na zaručenie spoľahlivosti informácií o objednávke a obchodných informácií v rámci účelu, na ktorý boli zozbierané, ako aj ich presnosti, kompletnosti a aktuálnosti.

Prístup

Zákazníci spoločnosti PartyLite a členovia jej predajnej sily môžu požiadať o kontrolu informácií o objednávkach a obchodných informácií uložených v spoločnosti odoslaním žiadosti svojmu tímu pre služby zákazníkov na adresu centri assistenza clienti. V prípade nepresností môžu zamestnanci, zákazníci, konzultanti a vedúci pracovníci informácie o objednávke a obchodné informácie opraviť, upraviť alebo zmazať.

Bezpečnosť

Spoločnosť PartyLite využíva primerané fyzické, elektronické a administratívne ochranné systémy na ochranu a zabezpečenie informácií o objednávke a obchodných informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, pozmenením a zničením.

Uplatňovanie

V prípade otázok alebo znepokojenia sa na nás obráťte na tu. Spoločnosť PartyLite prešetrí a pokúsi sa vyriešiť sťažnosti a spory ohľadne použitia informácií o objednávkach alebo obchodných informácií v súlade s princípmi bezpečného uloženia. Spoločnosť PartyLite sa zaväzuje zúčastniť sa na procesoch zameraných na riešenie sporov, ktoré sa nepodarilo urovnať medzi spoločnosťou a sťažovateľom, a to v Medzinárodnom stredisku na urovnávanie sporov/ International Centre for Dispute Resolution (ICDR), divízii Americkej arbitrážnej asociácie/American Arbitration Association (AAA), s cieľom vyriešiť sťažnosti a spory vyplývajúce z princípov ochrany a bezpečného uloženia osobných údajov. Na AAA sa možno obrátiť na tu

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Postupu na ochranu a bezpečné uloženie osobných údajov sa na nás obráťte na info@partylite.sk, alebo napíšte na nasledovnú adresu:


PartyLite Worldwide, Inc.
Internal Controls / Compliance Manager
59 Armstrong Road
Plymouth, Massachusetts 02360
Spojené štáty americké

Zmeny postupu na ochranu osobných údajov

Postup možno čas od času meniť v závislosti od požiadaviek Americko-európskych alebo Americko-švajčiarskych programov na bezpečné uloženie osobných údajov. Akékoľvek zmeny v rámci postupu vstupujú do platnosti po zverejnení upraveného postupu na stránke.

¹ Pro účely těchto zásad se za dceřiné pobočky a filiálky považují společnosti PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite s.p. z.o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. a PartyLite S.r.l.

©2016 Partylite Worldwide, Inc. All rights reserved.

Kontaktujte nás
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.