Vitajte!

Lokality na celom sveteSpoločnosť

Obchodné podmienky

Táto stránka je autorizovanou stránkou spoločnosti PartyLite. Všetky ostatné stránky používajúce tento názov vytvorili tretie strany konajúce bez oprávnenia. V prípade otázok alebo žiadostí použite telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

PartyLite s.r.o. – organizačná zložka

Karadžičova 8/A

821 08 Bratislava

Telefonicky: 800 601 017

e-mailom: info@partylite.sk 

 

Spotrebiteľské informácie:

V prípade, že medzi PartyLite a spotrebiteľom vznikne v súvislosti s kúpou výrobkov PartyLite spor, ktorý sa nepodarí medzi stranami urovnať, má spotrebiteľ možnosť sa do jedného roku od prvého uplatnenia svojho práva u PartyLite obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu za účelom zahájenia mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu ako alternatívy súdneho konania.

Viac informácií tu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

©2016 Partylite Worldwide, LLC. All rights reserved.

Kontaktujte nás
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.